Aktualności

W związku z wprowadzeniem od dnia 25 maja 2018r. do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy o przetwarzaniu Państwa danych i prawach z tym związanych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Kordek T.K.F.H ul. Podmiejska 40/1041506 Chorzów

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – camping.otmuchow@onet.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

W roku 2017 sezon zaczynamy 28 kwietnia. Zapraszamy na wypoczynek, życzymy dobrej zabawy i przepięknej pogody.

Wkrótce otwarcie sezonu. Zapraszamy od 29 kwietnia.

WYSTAWA PSÓW

Zapraszaliśmy Państwa na międzynarodową wystawę psów – w przeważającej większości nowofundlandów, dobrze znanych jako towarzysze ratowników wodnych.

Mimo fatalnej pogody impreza odbyła się zgodnie z planem. Maleństwa były śliczne, medale rozdane.

Na jeziorze odbywały się też zawody żeglarskie, które jednak niewiele osób zauważyło.

Zdjęcia z wystawy są już dostępne w naszej Galerii.

WEEKEND MAJOWY 2014

Majówka upłynęła pod dyktatem zmiennej pogody.

Ale dla wytrwałych końcówka okazała się łaskawa – słoneczko, ciepełko pozwoliło wysuszyć namioty i przedsionki.